> Odvětrávané fasády

Dodáváme ALUbond pro odvětrávané fasády přímo z výrobní linky. Bondy jsou po opracování kotveny na fasádu jako desky nebo jako fasádní kazety.
Kazety pro vertikální členění fasády jsou standardně zavěšovány na nerez čepy. Kazety SZ20 pro horizontální členění fasády jsou kotveny systémem pero – drážka. Kotvení se provádí také nýtováním, šroubováním a lepením na nosnou konstrukci (jako pohledově přiznané nebo skryté kotvení).

ALUbond lze obdobně použít v interiéru.

Popis systému

Fasádní kazety

Pohledovým prvkem fasády jsou bondové desky nebo kompletované fasádní kazety vyrobené z ALUbondu. Výchozí rozměr zpravidla nepřesahuje délku 6 m. Vyrobit lze nepřeberné množství rozměrových a barevných variant a dodatečných designových úprav. 

Připrava projektu

Příprava projektové dokumentace je nezbytná pro každou realizaci bondové fasády z pohledu legislativy i návazné realizace. Součástí projektu je návrh nosné konstrukce, posouzení statiky, příprava nářezových plánů, export datových souborů pro CNC obrábění. 

Nosná konstrukce

Certifikovaný hliníkový systém pro montáž odvětrávaných fasád tvoří hliníkové profily a spojovací prvky. Životnost je téměř neomezená. Nosný rošt dobře kryje podkladové nerovnosti. Umožňuje kvalitní, rychlou a snadnou montáž, zároveň nevyžaduje náročné technologické vybavení.

Instalace

Instalace realizují odborné týmy. Pro správnou instalaci funkční fasády jsou nezbytné nejen manuální zručnost, práce ve výškách, zkušenosti, ale také odborné znalosti stavebních postupů, orientace v projektové dokumentaci, preciznost a smysl pro detail.