> Opláštění čerpacích stanic

Bondové materiály jsou ideální pro opláštění čerpacích stanic, splňují řadu specifických požadavků například z pohledu požární odolnosti, působení těkavých látek, údržby apod. 

Nedílnou součástí každé stanice jsou reklamní totemy, světelné a informační panely, kde bondy nacházejí také své uplatnění, velmi dobře se tvarují.